วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554........ " พ่อเปี๊ยก " ทำให้ " สิงหา " น๊ะ ! .......


....โน๊ต :

...เมื่อ VDO เล่นจบรอบแรกแล้ว ท่านสามารถเล่นซ้ำได้อีก ( การชม VDO ในรอบที่ 2 เป็นต้นไป ภาพวีดีโอ...จะไม่มีการกระตุก )...

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

... ข้อสังเกตุ : VDO ชุด 1
... ท่านสามารถคลิกตรงสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมตรงกลางหรือมุมล่างด้านซ้าย ได้ ! /..... เมื่อ VDO เล่นจบ ถ้าตรงมุมบนด้านซ้าย เป็นชื่ออื่น ๆ คือ ไม่ใช่ชื่อ สิงหาเจษฎาภร (1) ท่านห้ามคลิกสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม เพราะ ไม่ใช่ วีดีโอของ " สิงหา " เป็นวีดีโอชุดอื่น ๆ แทน
...... ถ้า มุมบนด้านซ้ายเป็นชื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่ สิงหาเจษฎาภร (1) เมื่อ VDO เล่นจบ ให้ท่าน กดปุ่ม F5 ที่คีบอร์ด ( เพื่อเรียก วีดีโอ ของ สิงหา ชุด 1 เข้ามาในกรอบ )


....โน๊ต : ...
ท่านสามารถ ดูวีดีโอ ของ สิงหาเจษฎาภร (1) ของ หน้าจอ youtube ก็ได้
โดย... คลิกที่นี่ !


... ข้อสังเกตุ : VDO ชุด 2
... ท่านสามารถคลิกตรงสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมตรงกลางหรือมุมล่างด้านซ้าย ได้ ! /..... เมื่อ VDO เล่นจบ ถ้าตรงมุมบนด้านซ้าย เป็นชื่ออื่น ๆ คือ ไม่ใช่ชื่อ สิงหาเจษฎาภร (2) ท่านห้ามคลิกสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม เพราะ ไม่ใช่ วีดีโอของ " สิงหา " เป็นวีดีโอชุดอื่น ๆ...... ถ้า มุมบนด้านซ้ายเป็นชื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่ สิงหาเจษฎาภร (2) ให้ท่าน กดปุ่ม F5 ที่คีบอร์ด ( เพื่อเรียก วีดีโอ ของ สิงหา ชุด 2 เข้ามาในกรอบ )

..โน๊ต : ....
ท่านสามารถ ดูวีดีโอ ของ สิงหาเจษฎาภร (2) ของ หน้าจอ youtube ก็ได้
โดย... คลิกที่นี่ !
... ข้อสังเกตุ : VDO ชุด 3
... ท่านสามารถคลิกตรงสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมตรงกลางหรือมุมล่างด้านซ้าย ได้ ! /..... เมื่อ VDO เล่นจบ ถ้าตรงมุมบนด้านซ้าย เป็นชื่ออื่น ๆ คือ ไม่ใช่ชื่อ สิงหาเจษฎาภร (3) ท่านห้ามคลิกสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม เพราะ ไม่ใช่ วีดีโอของ " สิงหา " เป็นวีดีโอชุดอื่น ๆ แทน

...... ถ้า มุมบนด้านซ้ายเป็นชื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่ สิงหาเจษฎาภร (3) เมื่อ VDO เล่นจบ ให้ท่าน กดปุ่ม F5 ที่คีบอร์ด ( เพื่อเรียก วีดีโอ ของ สิงหา ชุด 3 เข้ามาในกรอบ )
.....โน๊ต : ....
ท่านสามารถ ดูวีดีโอ ของ สิงหาเจษฎาภร (1) ของ หน้าจอ youtube ก็ได้
โดย... คลิกที่นี่ !
... ข้อสังเกตุ : VDO ชุด 4
... ท่านสามารถคลิกตรงสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมตรงกลางหรือมุมล่างด้านซ้าย ได้ ! /..... เมื่อ VDO เล่นจบ ถ้าตรงมุมบนด้านซ้าย เป็นชื่ออื่น ๆ คือ ไม่ใช่ชื่อ สิงหาเจษฎาภร (4) ท่านห้ามคลิกสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม เพราะ ไม่ใช่ วีดีโอของ " สิงหา " เป็นวีดีโอชุดอื่น ๆ แทน

...... ถ้า มุมบนด้านซ้ายเป็นชื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่ สิงหาเจษฎาภร (4) เมื่อ VDO เล่นจบ ให้ท่าน กดปุ่ม F5 ที่คีบอร์ด ( เพื่อเรียก วีดีโอ ของ สิงหา ชุด 1 เข้ามาในกรอบ ).....โน๊ต : ....
ท่านสามารถ ดูวีดีโอ ของ สิงหาเจษฎาภร (4) ของ หน้าจอ youtube ก็ได้
โดย... คลิกที่นี่ !
... ข้อสังเกตุ : VDO ชุด 5
... ท่านสามารถคลิกตรงสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมตรงกลางหรือมุมล่างด้านซ้าย ได้ ! /..... เมื่อ VDO เล่นจบ ถ้าตรงมุมบนด้านซ้าย เป็นชื่ออื่น ๆ คือ ไม่ใช่ชื่อ สิงหาเจษฎาภร (5) ท่านห้ามคลิกสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม เพราะ ไม่ใช่ วีดีโอของ " สิงหา " เป็นวีดีโอชุดอื่น ๆ แทน

...... ถ้า มุมบนด้านซ้ายเป็นชื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่ สิงหาเจษฎาภร (5) เมื่อ VDO เล่นจบ ให้ท่าน กดปุ่ม F5 ที่คีบอร์ด ( เพื่อเรียก วีดีโอ ของ สิงหา ชุด 1 เข้ามาในกรอบ )
.....โน๊ต : ....

ท่านสามารถ ดูวีดีโอ ของ สิงหาเจษฎาภร (5) ของ หน้าจอ youtube ก็ได้
ดย... คลิกที่นี่ !
Image Hosting by PictureTrail.com

ชุดใหม่ ...รวม วีดีโอ ของ " น้องสิงหา " ตอนอายุ 1 ขวบ

Image Hosting by PictureTrail.com